Jezero Vrutci - Informacije

Jezero Vrutci spada u vrstu veštačkih jezera, koje je nastalo pregrađivanjem reke Đetinje uzvodno od Užica. Nadmorska visina jezera je oko 700 m. Samo jezero je dugo oko 8 km. Voda u jezeru je izuzetno čista, pogodna je za kupanje od sredine maja do sredine septembra. Od ribljih vrsta zastupljene su: beovica (zeka), krkuša, klen, krupatica, bodorka, deverika, skobalj, pastrmka, bandar, babuška, šaran, tolstolobik i som. Prosečna temperatura vode u letnjem periodu je 25 stepeni Celzijusa. Na oko 800 m nizvodno od centra Bioske nalazi se ušće reke u jezero. Kao i većina drugih veštačkih jezera nastalo je usled čovekovog delovanja tj. pravljenjem brane. Sama brana je visine oko 80 m i dužine oko 240 m. Pravljenjem brane Užičani su rešili jedan od svojih glavnih problema - snadbevanje grada vodom. Druga uloga brane je sprečavanje poplavnog talasa koji nastaje u gornjem toku reke u pojedinim delovima godine i koji su ostavljali ozbiljne posledice u nizvodnom delu reke. Na ovoj strani je u kratkim crtama prikazan i sled događaja koji je doveo do odluke da se na tom mestu i napravi brana.Sve informacije koje ćete ovde pročitati pronađene su u knjizi Vodovoda Užice - Naši jubileji (autor Miloš Ilić).

Miloš Ilić, autor, 11.10.2010., Užice

"Uslovno se može reći da nam je ova godina, godina još jednog jubileja. Ušli smo u 25-tu godinu od kako se voda koristi iz akumulacije Vrutci. Iako je brana završena 1984. godine, voda na postrojenje dovodi se od juna 1986. godine. Time je završen jedan ogroman posao i savremeni vodosistem dat nam je na korišćenje i dalju brigu."Milorad Debljović, tadašnji direktor Komunalnog preduzeća Bioktoš

"Odmah po dolasku napravio sam sa saradnicima listu prioriteta i prezentovao je političkim i privrednim strukturama grada i organima Bioktoša. Kada se sve to na nivou grada sagledalo, doneta je odluka da kao prioritet krenemo u izgradnju novog sistema za vodosnadbevanje."

"Valjaonici Bakra bila je potrebna sve veća količina vode i u dogovoru sa gradom pokrenula je 1970. godine izradu studija i konkretnih rešenja, koja su kasnije značajno pomogli profesoru Lalu (Lazar Lale Jovanović) da konačno predloži najbolje rešenje - izgradnju akumulacije Vrutci."Milomir Cicvarić, dipl. ekonomista, bio je jedan od članova delegacije Užica na pregovorima za dobijanje kredita za izgradnju vodosistema od Međunarodne banke u Vašingtonu(International Bank for Reconstruction and Development).

"Pregovori su okončani 1976. godine kada nam je odobren kredit i utvrđena dinamika izgradnje po objektima i sve ostalo što je nužno pratilo takav projekat."Milorad Debljović, tadašnji direktor Komunalnog preduzeća Bioktoš

"U septembru 1977. godine potpisan je ugovor sa izvođačima i počeli su radovi na izgradnji brane Vrutci. Početak radova svečano je obeležen i prigodan govor održao je direktor fonda voda Dragoslav Aleksić i ja kao direktor Bioktoša."

"Završetak izgradnje brane svečano je obeležen opet 24-og septembra, ali 1984. godine, a celu svečanost organizovao je Bioktoš. U prisustvu nekoliko hiljada građana održao sam prigodan pozdravni govor, a još su govorili Balša Govedarica i predsednik Republičkog izvršnog veća Branislav Ikonić koji je pustio branu u funkciju. Bilo je to veliko slavlje."

"Za sve ovo imali smo veliku podršku političkih struktura grada na čelu sa predsednicima opštine Veljom Dogandžićem, Perom Antonijevićem, Mirkom Milovanovićem i Balšom Govedaricom."Ilija Milanović, dipl. ing., primljen u Bioktoš 1975.

"Slobodno mogu da kažem da je brana Vrutci jedna od najbolje urađenih u Srbiji. Geometrijski i tehnički je perfektno izvedena, a svi ugrađeni materijali posebno su ispitivani."


Jezero Vrutci
Debljović u društvu sa Ljubičićem obilazi branu u izgradnji
Jezero Vrutci
Svečanost na Vrutcima
Jezero Vrutci
Brana Vrutci
Jezero Vrutci
Građani dolaze na svečanost na Vrutcima
Jezero Vrutci
Mišo Debljović otvara svečanost na Vrutcima 24.09.1984. godine
Jezero Vrutci
Balša Govedarica govori okupljenima u Vrutcima (krajnje desno prof. Jovanović)

Glavna strana