Spomen kompleks "Kadinjača"


Kadinjača je selo, 14 km udaljeno od grada Užica, na trasi magistralnog puta Užice – Bajina Bašta. Spomen kompleks „Kadinjača“ posvećen je borcima Radničkog bataljona kojim je komandovao Andrija Đurović, koji su 29. novembra 1941. poginuli na brdu Kadinjača, 14 km zapadno od Užica, braneći odstupnicu Vrhovnom štabu NOPOJ, partizanskim odredima i partizanskoj bolnici. Oni su pružali žestok otpor daleko nadmoćnijem neprijatelju koji je u tom period sprovodio ofanzivu na oslobođenu teritoriju “Užičke republike”. Na tom mestu je 29. novembra 1952. godine otkrivena Spomen piramida, autora Stevana Živanovića, beogradskog vajara, na kojoj su uklesani stihovi iz poeme „Kadinjača“, užičkog pesnika Slavka Vukosavljevića.

“Rođena zemljo jesi li znala?
Tu je pogino bataljon ceo,
crvena krv je procvetala,
kroz snežni pokrov hladan i beo.

Noću je i to zavejo vetar,
ipak na jugu…vojska korača,
pao je četrnaesti kilometer,
al’ nikad neće Kadinjača.”

Sam kompleks predstavlja složenu arhitektonsko-muzeološku celinu koja čini niz segmenata građenih u periodu od 1952. do 1979. godine. Poseban segment kompleksa čini muzejska postavka sa preko tri stotine autentičnih predmeta i dokumenata mahom u vezi sa pripadnicima Radničkog bataljona. U pitanju su lični dokumenti, fotografije, arhivska građa, oružje i drugi slični eksponati.

Čitav memorijalni kompleks svečano je otvorio predsednik Republike Josip Broz Tito 23. septembra 1979. godine. 


Glavna strana